Nieuwe patiënt

Laatst gewijzigd door SofieVanErk op 03-01-2023

In Trodis web kan je op twee manieren een nieuwe patiënt toevoegen, die we hieronder voor je toelichten. Hoe je dat bij een bepaalde trombosedienst precies doet? Volg dan het pad Beheer> Administratief> Algemeen, richting ‘Patiëntenregistratiesysteem gekoppeld’.

Patiëntregistratiesysteem gekoppeld niet aangevinkt

Is er geen koppeling met het patiëntenregistratiesysteem? Dan vind je rechts de optie ‘Nieuwe patiënt’.

Klik op ‘Nieuwe patiënt’. Nu kan je de gegevens van de nieuwe patiënt toevoegen in Trodis.

Door deze verschillende velden vind je even makkelijk je weg als door de andere tabbladen in Trodis. Let wel, sommige velden in dit scherm moet je verplicht invullen:

 • Locatie (indien de trombosedienst hier gebruik van maakt)
 • Naam man en/of naam vrouw
 • Geslacht
 • Voornaam
 • Straat
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Verwijzer
 • Type
 • Hoofdindicatie
 • Anticoagulans

Klik vervolgens op ‘Opslaan’ om je nieuwe patiënt toe te voegen. Trodis opent het dossier automatisch, zodat je in één beweging alle beschikbare patiënteninformatie kan registreren.

Klik op ‘Annuleren’ om je bewerkingen ongedaan te maken. De patiënt wordt dan niet toegevoegd aan Trodis.

Patiëntregistratiesysteem gekoppeld aangevinkt

Is er wel een koppeling met het registratiesysteem? Vul dan in het zoekscherm het patiëntnummer in. De kans bestaat dat Trodis zelf de patiënt niet herkent, maar het registratiesysteem wel. Je krijgt dan een melding te zien met de vraag of je de patiënt in Trodis wil inschrijven. Kies ‘Ja’ als dat het geval is. Je bevindt je vervolgens in het scherm om een nieuwe patiënt toe te voegen, dat we hierboven toelichtten.

De gegevens die in het registratiesysteem bekend zijn, worden automatisch toegevoegd in Trodis. Wat overblijft, vul je handmatig aan.

Tags:

Inhoudsopgave

Copyright © 2016-2024 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5