Trodis

Laatst gewijzigd door Sven Borman op 01-10-2019

Trodis mag alleen gebruikt worden om te doseren door gebruikers wiens bevoegdheid is vastgesteld en wiens bekwaamheid en deskundigheid zijn aangetoond.

Conformiteitsverklaring

ASolutions Healthcare
Rivium Quadrant 181
2909 LC Capelle aan den IJssel

Verklaart hiermee dat de applicatie

Trodis, medisch hulpmiddel voor de ondersteuning van patiënten en trombosediensten voor de dosering van antistollingsmiddelen binnen de therapeutische kaders

Aan de eisen van de Europese richtlijn 93/42/EEG betreffende de medische hulpmiddelen, voldoet.

image-20191001082907-1.png

Registratienummer: NL-CA002-2017-41404

S. Borman
Directeur ASolutions Healthcare
Capelle aan den IJssel, februari 2017

Classificatie

Trodis is geclassificeerd en gecertificeerd als Medical Device Directive klasse I

Tags:
Gemaakt door Sven Borman op 19-05-2019
Copyright © 2016-2024 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5