Wiki broncode van ASolutions

Laatst gewijzigd door Sven Borman op 31-10-2021

Show last authors
1 = Welkom =
2
3 Welkom op de documentatie wiki van ASolutions.
4
5 = Producten =
6
7 |(% style="width:231px" %)(((
8 [[[[image:ketenhub-logo.svg]]>>doc:Ketenhub.WebHome]]
9 )))|(% style="width:1028px" %)(((
10 **ASolutions Ketenhub**
11 De Ketenhub is een webbased applicatie waardoor samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn bij de trombosezorg mogelijk wordt gemaakt. Het product geeft medewerkers van een trombosedienst met een eenmalige inlog (Single Sign On) toegang tot meerdere trombosediensten, zodat samenwerking optimaal wordt ondersteund. Ook wordt de ketenhub gebruikt als koppelapplicatie voor de NPT module en Trodex. 
12
13 )))
14 |(% style="width:231px" %)(((
15 [[[[image:logo-trodis.svg]]>>doc:Trodis.WebHome]]
16 )))|(% style="width:1028px" %)**ASolutions Trodis**
17 Trodis is dé applicatie voor trombosediensten. De applicatie draagt bij aan efficiënte, moderne en hoogwaardige dienstverlening aan trombosepatiënten. Alle informatie over patiënten is beschikbaar in één systeem, doordat de informatie uit Trodis realtime uitwisselbaar is met alle gangbare Ziekenhuis-, Laboratorium Informatie Systemen en overige derde partij systemen.
18
19 |(% style="width:231px" %)(((
20 [[[[image:logo-tropaz.svg]]>>doc:Tropaz.WebHome]]
21 )))|(% style="width:1028px" %)(((
22 **ASolutions Tropaz**
23 Tropaz is het webportaal voor alle patiënten (regulier, zelfmeter en zelfdoseerder) waarmee de patiënt via het internet wereldwijd 24/7 toegang tot zijn/haar trombosedossier heeft. Patiënten kunnen de actuele kalender inzien, aangeven of medicatie is ingenomen, vakantiebrieven opvragen, berichten uitwisselen met de trombosedienst, INR en bijzonderheden doorgeven en eigen doseringen invoeren. Tropaz is ook als App in de [[Apple App Store>>https://apps.apple.com/nl/app/tropaz/id1434820995]] en in de [[Google Play Store>>https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.asolutions.tropaz&hl=nl]] beschikbaar.
24
25 )))
26 |(% style="width:231px" %)(((
27 [[[[image:logo-trodex.svg]]>>doc:Trodex.WebHome]]
28 )))|(% style="width:1028px" %)(((
29 **ASolutions Trodex**
30 Trodex maakt het mogelijk om digitaal de veneuze bloedafname, vingerprik en bijzonderheden van trombosedienstpatiënten te registeren. De Trodex app is gekoppeld met Trodis, waardoor actuele gegevens van de patiënt inzichtelijk zijn in Trodex. Het voordeel hiervan is dat medewerkers niet onnodig bijzonderheden invoeren, terwijl deze al bekend zijn bij de Trombosedienst. Na het versturen van de gegevens zijn deze direct inzichtelijk bij de Trombosedienst.
31 )))
32 |(% style="width:231px" %) |(% style="width:1028px" %)(((
33 **Plannert**
34
35
36 )))

Inhoudsopgave

Copyright © 2016-2024 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5