Doseren

Laatst gewijzigd door SofieVanErk op 20-12-2022

Onder het menu doseren kunnen van alle dagpatiënten met een doseervoorstel een dosering worden ingevoerd of gewijzigd. Er zijn drie verschillende doseerstromen waaruit gekozen kan worden: ‘N (Niet)’, ‘E (Experimenteel)’, ‘G (Goed)’ of met ‘Alle’ de drie doseerstromen door elkaar.

Met ‘Start doseren’ wordt een patiënt uit de gekozen doseerstroom geopend. Eventueel kan gekozen worden om patiënten te doseren met bepaalde condities zoals: Controlelocaties, Hoofdindicaties en/of Anticoagulans.

Nadat een patiënt is geopend kan je kiezen voor ‘Opslaan’, ‘Skip deze’ of ‘Stop doseren’. Wanneer de dosis- en afspraakgegevens zijn ingevuld kan je deze vastleggen met de knop ‘Opslaan’. Met de knop ‘Skip deze’ wordt de getoonde patiënt overgeslagen. De gegevens worden niet opgeslagen en de volgende patiënt uit de lijst wordt getoond. Met de knop ‘Stop doseren’ wordt het doseren gestopt en wordt het patiënten zoekscherm getoond.

Niet stroom

Hierin komen alle patiënten waarvan het algoritme niet in staat is om een dosering af te geven en een afspraak te maken, de dosis- en afspraakgegevens worden leeg gelaten. Het doseervoorstel moet volledig gemaakt worden. 

Na op ‘Opslaan’ te klikken (of [Enter]) worden de volgende acties uitgevoerd:

 1. De dosis- en afspraakgegevens worden vastgelegd bij de patiënt.
 2. De patiënt wordt toegevoegd aan het lijstje ‘Doseerhistorie’ in het doseerselectietabblad.
 3. De volgende te doseren patiënt wordt opgezocht en geopend.

Experimenteel stroom

Deze voorstellen zitten tussen ‘Niet’ en ‘Goed’ in. Er wordt een dosering gegeven en een afspraak gemaakt, maar dit moet ten alle tijden nagekeken worden. Trodis heeft al een voorstel gedaan, dit wordt getoond door middel van ‘=’ bij de dosis- en afspraakgegevens. Het voorstel kan aangepast worden of geaccepteerd worden door op ‘Opslaan’ of ‘Enter’ te klikken. 

Na op ‘Opslaan’ te klikken (of [Enter]) worden de volgende acties uitgevoerd:

 1. De dosis- en afspraakgegevens worden vastgelegd bij de patiënt.
 2. De patiënt wordt toegevoegd aan het lijstje ‘Doseerhistorie’ in het doseerselectietabblad.
 3. De volgende te doseren patiënt wordt opgezocht en geopend.

Goed stroom

Het algoritme is in staat om een dosering af te geven en een afspraak te maken. Er kan gekozen worden om de goed stroom na te kijken of direct te accepteren door middel van ‘Accepteer goedstroom’. Trodis heeft al een voorstel gedaan, dit wordt getoond door middel van ‘=’ bij de dosis- en afspraakgegevens. Het voorstel kan aangepast worden of geaccepteerd worden door op ‘Opslaan’ of ‘Enter’ te klikken.

Na op ‘Opslaan’ te klikken (of [Enter]) worden de volgende acties uitgevoerd:

 1. De dosis- en afspraakgegevens worden vastgelegd bij de patiënt.
 2. De patiënt wordt toegevoegd aan het lijstje ‘Doseerhistorie’ in het doseerselectietabblad.
 3. De volgende te doseren patiënt wordt opgezocht en geopend.

Overige opties

Controlelocaties

Door middel van een drop down list kan een actieve controle locatie gekozen worden. Met [Ctrl] of [Shift] kunnen meerdere controle locaties geselecteerd worden. Alle dagpatiënten waarbij deze controle locatie is geregistreerd worden getoond.

Hoofdindicaties

Door middel van een drop down list kan een actieve hoofdindicatie gekozen worden. Met [Ctrl] of [Shift] kunnen meerdere hoofdindicaties geselecteerd worden. Alle dagpatiënten waarbij deze hoofdindicatie is geregistreerd worden getoond.

Anticoagulans

Door middel van een drop down list kan een actieve anticoagulans gekozen worden. Met [Ctrl] of [Shift] kunnen meerdere types anticoagulans geselecteerd worden. Alle dagpatiënten waarbij deze anticoagulans is geregistreerd worden getoond.

Gedoseerd door

Met deze optie kan het doseerwerk van een collega (of van zichzelf) bekeken worden. Selecteer via de drop down list de betreffende medewerker en klik op ‘Start doseren’ (of [Enter]).

Doseervak

In Beheer/Medisch/Doseervakken kan een doseervak aangemaakt worden. Wanneer een patiënt tijdens het doseren in een doseervak geplaatst wordt, kan de patiënt opgeroepen worden in het doseermenu onder ‘Doseervak’.

Filter

Indien er filters zijn ingesteld in Trodis, dan kunnen deze hier gekozen worden. De trombosedienst kan hier zelf een keuze voor maken. Voorbeelden van een filter zijn:

 • Een doseerstroom speciaal voor Tropaz patiënten.
 • Een doseerstroom voor patiënten uit zorginstellingen, omdat deze zo vroeg mogelijk gedoseerd moeten worden.
 • Een doseerstroom voor patiënten met een hoge INR.*

*ASolutions Healthcare kan de doseerstroom filters voor je instellen. Bij interesse, neem dan contact op met ASolutions Healthcare.

Alleen uitschieters

Hier worden alle patiënten getoond die binnen de ‘Uitschieters’ vallen. De conditie van de uitschieters is vastgelegd in Beheer/Medisch/Algemeen ‘Uitschieters ondergrens’ en ‘Uitschieters bovengrens’.

Geblokkeerden

Indien een patiënt tijdens het doseren is geblokkeerd, kan via deze optie de patiënt worden opgeroepen.

Doseerhistorie

Het lijstje met ‘Doseerhistorie’ kan worden gebruikt om patiënten die men in de lopende doseersessie heeft gedoseerd nog eens te bekijken en/of eventueel de dosering of afspraak aan te passen.

Tags:
Copyright © 2016-2024 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5